AgroBio LEPINOX Plus 3x10g

185 

AgroBio LEPINOX Plus 3x10g AgroBio AgroBio LEPINOX Plus 3x10g 185 Kč

Popis produktu

Biologický insekticid k regulaci housenek škodlivých motýlů řádů Lepidoptera na okrasných rostlinách, v zelenině, ovocných dřevinách, jahodníku, aj. Účinná látka: Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki (Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki) 32000 IU/mg Jak účinkuje? Účinná látka je bakterie Bacillus Thuringiensis (Bt). Aktivuje se ve střevě housenek, kde působí jako trávicí jed. Housenka přestane do několika desítek minut žrát a během dvou dnů hyne. Je neškodný pro užitečný hmyz a obratlovce. Pro jaké rostliny a škůdce je registrován? jabloň, hrušeň (obaleči slupkoví a pupenoví) broskvoň (obaleč východní, makadlovka) réva (obaleč mramorovaný, jednopásý) jahodník, zelenina, koření (housenky motýlů) okrasné rostliny a dřeviny (housenky motýlů, např. zavíječ zimostrázový) více informací v ETIKETĚ v záložce PŘÍLOHY Jak jej použít? postřikem celé rostliny při výskytu škůdců postřikem v době výskytu housenek (na počátku kladení vajíček do 2. vývojového stádia larvy) min. teplota při aplikace musí být 15 st. C bez chranné lhůty (OL=0 dní) aplikaci max. 3x za vegetaci vhodný do ekologického zemědělství Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Bezpečnostní pokyny:EUH 208 Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátoryi. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.SPo5 Ošetřený prostor (skleník) vyvětrejte. SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / zabraňte kontaminaci vody splachem z farem a cest.).

Další vlastnosti: Hmotnost 150 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Související produkty