AgroBio PROTI padlí (Kumulus) 2x15g

49 

AgroBio PROTI padlí (Kumulus) 2x15g AgroBio AgroBio PROTI padlí (Kumulus) 2x15g 49 Kč

Popis produktu

Fungicidní přípravek na ochranu proti padlí v sadech, vinicích nebo v zelenině. Účinná látka: síra 800 g/kg Jak účinkuje? Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? réva vinná (padlí révové, vlnovník révový, hálčivec révový) jabloň, broskvoň (padlí) okurka, rajčata, mrkev, tykvovitá zelenina (padlí) okrasné rostliny (padlí) jahodník (padlí) a další plodiny viz. záložka POUŽITÍ Jak jej použít? postřikem rostliny postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečností list.

Další vlastnosti: Hmotnost 200 g. Výrobce AgroBio. . . . . . . . . .

Katalogové číslo: 8595660502152 Kategorie:
Výrobce:AgroBio

Související produkty