Neudorff Neudosan – přípravek proti mšicím 250 ml

315 

Neudorff Neudosan – přípravek proti mšicím 250 ml Neudorff Neudorff Neudosan – přípravek proti mšicím 250 ml 315 Kč

Popis produktu

NEUDORFF Neudosan – přípravek proti mšicím je velmi účinný proti savým a žravým škůdcům (mšicím, sviluškám, molicím apod.). Obsahuje velice účinné látky – draselné soli přírodních mastných kyselin. Použití přípravku je vhodné pro ovocné rostliny, bobuloviny a jahodník i pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, zimních zahradách i obytných prostorách. Tento přípravek na mšice neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky. H315 Dráždí kůži.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. účinné látky – draselné soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné Neudosan koncentrát – ředit 20 ml na 1 litr vody Ochranná lhůta: 0 dní

Další vlastnosti: Hmotnost 300 g. Výrobce Neudorff. . . . . . . . . .

Související produkty